Promijeni zemlju ili jezik

ODABERI ZEMLJU

Hrvatska

ODABERI JEZIK

hrvatski (Hrvatska)

BESPLATNA POŠTARINA I VRIJEME POVRATA PRODUŽENO DO 31.01.2021 ZA ONLINE NARUDŽBE

PRAVILNIK O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

U KRM-u poštujemo vašu privatnost i stoga su svi članovi KRM Grupe (“KRM povezana društva”) predani zaštiti osobnih podataka temeljem kojih se utvrđuje ili se može utvrditi identitet pojedinca (“osobni podaci”), koje prikupljaju, koriste i/ili kojima mogu pristupiti, te su stoga sva KRM povezana Društva provela odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. 

S ovim Pravilima o zaštiti privatnosti želimo osigurati da dobijete odgovarajuće informacije o našem prikupljanju i obradi vaših osobnih podataka, uključujući i takve informacije o kojima smo vas dužni obavijestiti, u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, uključujući EU Uredbu br. 2016/679 “Opća uredba o zaštiti podataka” (“GDPR”), kada podnesete prijavu za zapošljavanje na radnom mjestu u KRM-u. 
Ovaj Pravilnik o zaštiti privatnosti može se dopuniti drugim informacijama dobivenim od nas ili drugog KRM povezanog društva i drugim uvjetima i odredbama koje se primjenjuju na naše web stranice, ili koje ste prihvatili kao dio interakcije s nama ili drugim KRM povezanim društvom. 
Vaši komentari i povratne informacije su uvijek dobrodošli. 

 

1. NAŠI KONTAKTI 

1.1. Identitet voditelja obrade 


Osim ako je drugačije navedeno, pravna osoba koja je odgovorna za prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka u skladu s ovim Pravilnikom o zaštiti privatnosti ("voditelj obrade") je: 

KRM Adriatic d.o.o.
Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB: 85207766305
(dalje u tekstu "mi", "nas" i "naš")
Ako imate bilo kakvih pitanja ili trebate stupiti u kontakt s nama, pozivamo vas da nas kontaktirate putem e-pošte; 
E-pošta: Recruitmentsupport@KRM.com 

1.2. Kontakt službenika za zaštitu podataka 
Naš imenovani Službenik za zaštitu podataka Grupe može se kontaktirati na jedan od sljedećih načina: 

Putem e-pošte: legal@ecco.com
Telefonom: +45 7491 1733
Pismom: ECCO Holding A/S, Legal Department, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Danska
Na ruke: Službenik za zaštitu podataka Grupe

2. KAKO KORISTIMO VAŠE OSOBNE PODATKE
U ovom odjeljku možete naći relevantne informacije o tome kako prikupljamo i koristimo vaše osobne podatke kada podnesete prijavu za zapošljavanje u KRM-u, uključujući informacije o i) svrhama obrade osobnih podataka; ii) izvoru prikupljanja osobnih podataka koji nisu prikupljeni izravno od vas; iii) općim kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju; i iv) pravnom temelju za obradu. 

Ako se prijavite za zapošljavanje u KRM-u, mi ćemo za potrebe našeg procesa zapošljavanja (uključujući obradu vaše prijave, procjenu vaših kvalifikacija za pozicije unutar KRM-a i ponudu ugovora ako vas želimo zaposliti, itd.) prikupljati i koristiti osobne podatke o vama.

Osobni podaci o vama mogu uključivati: 

- sve osobne podatke koje ste nam dostavili, uključujući vaše ime, e-mail adresu, druge kontakt podatke i sve druge podatke uključene ili priložene uz vašu prijavu, kao što su biografije, životopisi, preporuke bivših poslodavaca, diplome i certifikati, itd. 

- osobne podatke koje ste nam dali putem intervjua i slično, u kojima ste sudjelovali. 

- javno dostupne osobne podatke koje možemo pronaći na internetu i društvenim medijima (npr. LinkedIn, Facebook, Twitter, Google, itd.) 

- profile dobivene psihometrijskom izradom profila. Mi obično koristimo psihometrijske alate kao što su PI, Cubiks ili slično, kao dio našeg procesa zapošljavanja. Logika uključena u takvim psihometrijskim alatima ovisi o specifičnim alatima koji se koriste. Detalje o psihometrijskim alatima i profilima koje generiraju mogu vam pružiti zaduženi HR partneri. Uvijek je izborno želite li učestvovati u izradi takvog profila, ali to može utjecati na našu konačnu procjenu jeste li pravi kandidat za poziciju unutar KRM-a. Imajte na umu da te profile koristimo samo kao opće smjernice, i uvijek imate pravo prigovora protiv ishoda i zaključaka na koje se KRM oslanja. 

- preporuke od bivših poslodavaca. Možemo kao dio procesa zapošljavanja zatražiti od vas da nam dostavite preporuke od bivših poslodavaca. Uvijek ćemo vas unaprijed obavijestiti ako ih namjeravamo kontaktirati. Dobivene informacije koristit će se za provjeru ispravnosti podataka koje ste nam vi dali. Na vama je izbor želite li nam dati preporuke, ali to može utjecati na konačnu procjenu jeste li pravi kandidat za poziciju.

- kaznene evidencije. Ako mi u iznimnim okolnostima smatramo potrebnim za određena radna mjesta, možemo zahtijevati od vas potvrdu o nekažnjavanju. Na vama je izbor želite li dati takvu dokumentaciju, ali to može utjecati na konačnu procjenu jeste li pravi kandidat za poziciju.

- Radne dozvole i slično.

Jasno ćemo naznačiti koje podatke smatramo obveznima kako bismo vas mogli uzeti u obzir za poziciju u KRM-u. Ako se suzdržite od otkrivanja podataka koje smatramo obveznima, to može imati za posljedicu da vas nećemo moći uzeti u obzir za poziciju u KRM - u.

Pravni temelj za gore navedenu obradu je u uobičajenim okolnostima; 

1) čl. 6 1)(b) GDPR-a („obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora“) 

2) čl. 6(1)(f) GDPR-a („obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete”). Legitimni interesi na koje se oslanjamo su u pravilu opće osoblje, rad i poslovno upravljanje te obavljanje kvalificiranog zapošljavanja i upravljanje ljudskim resursima. 

Nemojte nam pružati osobne podatke koji otkrivaju rasno ili etničko porijeklo, političko mišljenje, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatima, zdravstvene podatke, podatke o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji ili slično (“Posebne kategorije osobnih podataka”), osim ukoliko te podatke izričito ne zatražimo. Zatražit ćemo ih samo u posebnim situacijama, i to samo ako je to potrebno za proces zapošljavanja. Pravni temelj za obradu Posebnih kategorija osobnih podataka je u uobičajenim okolnostima bilo koji od sljedećih; 

a) čl. 9.(2)(a) GDPR-a („ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha”)

b) čl. 9.(2)(f) GDPR-a („obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva“) 

3. KAKO DIJELIMO VAŠE OSOBNE PODATKE S DRUGIMA

Kao dio procesa zapošljavanja možda ćemo morati otkriti i prenijeti vaše osobne podatke drugim KRM povezanim društvima i ostalim trećim stranama. To ćemo učiniti samo u mjeri u kojoj je to potrebno za proces zapošljavanja. 

Budite sigurni da nećemo prodavati ili iznajmljivati vaše osobne podatke trećim osobama kako bi mogli koristiti vaše osobne podatke u marketinške ili slične svrhe. 

Prilikom korištenja izvršitelja obrade podataka za obradu vaših osobnih podataka u naše ime, mi zahtijevamo da oni obrađuju osobne podatke samo u skladu s našim uputama. Također zahtijevamo da izvršitelji obrade podataka potpišu odgovarajuće ugovore koji osiguravaju dovoljna jamstva za primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da obrada podataka udovoljava zahtjevima primjenjive zakonodavne regulative o zaštiti osobnih podataka i osigurava odgovarajuću zaštitu vaših prava.

U slučaju da otkrivamo vaše osobne podatke trećim osobama, koje ne postupaju kao izvršitelji obrade podataka u skladu s našim uputama, već kao neovisni voditelji obrade podataka, mi činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali njihovu pouzdanost i implementirali odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere da zaštitimo vaše osobne podatke, te se oni obvezuju ne koristiti osobne podatke primljene od nas u druge svrhe osim pružanja dogovorenih usluga i izrade statističkih analiza na anoniman način.

3.1. Kategorije primatelja

Glavne kategorije potencijalnih primatelja vaših osobnih podataka su:

 

A. Davatelji usluga

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s trećim stranama - našim pouzdanim davateljima usluga koji, u naše ime, upravljaju, održavaju i/ili podržavaju naše IT sustave i IT infrastrukturu, komunikacijske platforme, naše internetske stranice, pružaju nama usluge vezane za procese zapošljavanja, psihometrijske alate, pravnim i poreznim savjetnicima i davateljima usluga koji za nas obavljaju druge važne usluge. 

 

B. Ostala KRM povezana društv

Vaše osobne podatke možemo otkriti drugim društvima koja su u vlasništvu ili pod kontrolom KRM AG-a ili koja imaju u vlasništvu ili kontroliraju KRM AG (“KRM povezana društva”) kako bi nam pružila relevantne usluge ili u slučaju da je to potrebno zbog organizacijskih razloga unutar KRM Grupe. 

C. Pravni slijednici 

Prijenos vaših osobnih podataka na drugi pravni subjekt može nastati kao dio prijenosa poslovanja ili dijelova istog u obliku reorganizacije, prodaje imovine, pripajanja, spajanja, ili sličnog.

D. Druge vrste otkrivanja

Osim u slučaju kada pristanete na otkrivanje osobnih podataka ili kada je otkrivanje potrebno za postizanje svrhe(a) za koju su prikupljeni, osobni podaci mogu se također otkriti u posebnim situacijama, kada imamo razloga smatrati to nužnim radi identifikacije, kontaktiranja ili poduzimanja pravne radnje protiv bilo koga tko nanosi štetu, ozljeđuje ili ometa (namjerno ili nenamjerno) naša prava ili imovinu, korisnike ili svakog tko bi mogao biti oštećen takvim aktivnostima, ili na drugi način gdje je to nužno za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. 

3.2. Prijenos osobnih podataka u treće zemlje

Korištenje davatelja usluga i otkrivanje vaših osobnih podataka drugom KRM-u i KRM povezanim društvima i drugim primateljima može podrazumijevati prijenos vaših osobnih podataka u zemlje čiji propisi o zaštiti osobnih podataka pružaju slabiju zaštitu osobnih podataka od EU propisa i možda se ne smatraju državama koje jamče osiguravanje primjerene razine zaštite osobnih podataka kako je to propisano od strane Europske komisije ili nacionalnog tijela za zaštitu osobnih podataka (tzv. "treće zemlje koje ne osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka"). Takve zemlje uključuju, ali nisu ograničene na, Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Kinu, Hong Kong, Macau, Tajvan, Vijetnam, Singapur, Tajland, Maleziju, Japan, Južnu Koreju, Indoneziju, Australiju i Novi Zeland.

Zahtijevamo da svi primatelji osobnih podataka osiguraju odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu osobnih podataka kada se prenose u „treće zemlje koje ne osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka“, poštivanjem standardnih ugovornih klauzula o zaštiti osobnih podataka koje je usvojila Europska komisija, usporedbe radi članak 46.(2) GDPR-a. Molimo kliknite ovdje za više informacija o standardnim ugovornim klauzulama koje se koriste u KRM-u. Ako primatelj posjeduje certifikat u skladu sa Štitom privatnosti (Privacy shield) SAD-a, također će se smatrati da pruža odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu vaših osobnih podataka, usporedbe radi članak 46.(2) GDPR-a. Molimo kliknite ovdje da biste dobili više informacija o Štitu privatnosti SAD-a. 

Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas u skladu s uputama sadržanim u ODJELJKU 1 (NAŠI KONTAKTI).

4. KAKO ČUVAMO I BRIŠEMO VAŠE PODATKE

Vaši osobni podaci držat će se i čuvati u obliku koji dopušta vašu identifikaciju samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ostvarivanje svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni i za ispunjenje koje se zakonito obrađuju. 

To znači da ćemo u pravilu izbrisati vaše osobne podatke 6 (šest) mjeseci nakon završetka postupka zapošljavanja, osim ako se ne primjenjuje bilo koja od sljedećih situacija: 

a) Izričito ste nas obavijestili da želite da vaše podatke čuvamo duže vrijeme kako bismo ih uzeli u obzir za ostale pozicije unutar KRM-a. U tom slučaju razdoblje čuvanja bit će produženo za odgovarajući period. 

b) Prihvatili ste poziciju koja vam je ponuđena. U tom slučaju čuvat ćemo vaše osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa. Ako smo vas zaposlili, dobit ćete više informacija o obradi vaših osobnih podataka tijekom i nakon radnog odnosa. 

c) Opravdano vjerujemo da će biti potrebno zadržati vaše osobne podatke na duže vrijeme radi uspostavljanja, ostvarivanja pravnih zahtjeva i/ili obrane od istih.

Nakon proteka navedenog period, mi ćemo ili izbrisati vaše osobne podatke ili ih anonimizirati tako da više ne omogućuju vašu identifikaciju. 

Ako nam dostavite pisani zahtjev, također ćemo izbrisati ili anonimizirati vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja, osim ako imamo valjani pravni temelj za nastavak čuvanja vaših osobnih podataka. Pogledajte ODJELJAK 5 (VAŠA PRAVA). 

 

5. VAŠA PRAVA 

Vi imate određena prava prema važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Neka su prava prilično složena i uključuju izuzeća, stoga se preporuča da pročitate relevantne zakone i smjernice regulatornih tijela radi potpunog objašnjenja tih prava. Međutim, u nastavku ovog odjeljka možete pronaći sažetak svojih prava.
Činimo sve što je u našoj moći kako bi zaštitili vaše osobne podatke, informirali vas o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke i na koji način se pridržavamo primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka. U slučaju da niste zadovoljni obradom i zaštitom vaših osobnih podataka ili informacijama koje ste primili od nas, molimo vas da nas obavijestite kako bismo ih poboljšali. Molimo vas da nas također kontaktirate ako želite iskoristiti vaša prava. 
Molimo kontaktirajte nas putem kontakata navedenih u ODJELJKU 1 (KONTAKTI). Također, molimo da nam dostavite relevantne informacije kako bismo mogli riješiti vaš zahtjev, uključujući vaše puno ime i e-mail adresu kako bismo vas mogli identificirati. Odgovorit ćemo na vaš zahtjev bez nepotrebnog odgađanja.

 

Sažetak vaših prava: 

5.1 Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo dobiti potvrdu  obrađujemo li vaše osobne podatke ili ne. Nadalje, imate pravo dobiti detaljnije informacije o osobnim podacima koje čuvamo i obradi koju smo poduzeli i pod određenim okolnostima pravo na primanje kopije tih osobnih podataka. 

 

5.2 Pravo na ispravak

Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas, i, uzimajući u obzir svrhu obrade, dopuniti nepotpune osobne podatke. 

5.3 Pravo na brisanje

U nekim slučajevima imate pravo izbrisati vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja. Te okolnosti uključuju; i) osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; ii) povlačenje privole za obradu temeljenu na privoli ispitanika; ; iii) obradu u svrhu izravnog marketinga, i iv) slučaj nezakonite obrade osobnih podataka. Međutim, postoje određena opća izuzeća od prava na brisanje. Ta opća izuzeća uključuju slučajeve u kojima je je obrada potrebna; i) za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informiranja; ii) radi poštivanja zakonskih obveza; ili iii) za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. 

 

5.4 Pravo na ograničenje obrade 

U nekim slučajevima imate pravo ograničiti obradu vaših osobnih podataka. Tamo gdje je obrada ograničena, možda ćemo nastaviti čuvati vaše osobne podatke. U tom slučaju, obrađivat ćemo vaše osobne podatke na drugi način jedino i) uz vašu privolu; ii) za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva; iii) za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe; ili iv) iz razloga važnog javnog interesa. 


5.5 Pravo na prenosivost podataka

U mjeri u kojoj je pravni temelj za obradu vaša privola, a takva se obrada provodi automatiziranim putem, imate pravo primati vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku. Međutim, to se pravo ne primjenjuje ako bi to negativno utjecalo na prava i slobode drugih. 

 

5.6 Pravo na prigovor

Imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka na temelju svoje posebne situaciju, ali samo u onoj mjeri u kojoj je pravni temelj za obradu taj da je obrada nužna za i) izvršenje zadatka koji se obavlja u javnom interesu ili u izvršenje bilo kojeg službenog ovlaštenja koje ima KRM; ili ii) u svrhu izvršavanja naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa treće strane. Mi ćemo u tom slučaju prestati s obradom osobnih podataka, osim ako možemo pokazati uvjerljive legitimne temelje za obradu, koji imaju prednost pred vašim interesima, pravima i slobodama, ili obrada služi za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 

5.7 Pravo na povlačenje privole

U mjeri u kojoj je pravni temelj za obradu osobnih podataka vaša privola, imate pravo povući privolu u bilo kojem trenutku. 
U slučaju da povučete privolu, mi ćemo prestati s obradom vaših osobnih podataka, osim ako i u mjeri u kojoj je daljnja obrada dopuštena ili potrebna u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka ili drugim važećim zakonima i propisima. Povlačenje vašeg pristanka ni u kojem slučaju neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole u razdoblju prije povlačenja privole. 
Ako se suzdržite od davanja potrebnih privola ili kasnije povučete privolu, to može imati za posljedicu da možda nećete moći koristiti neke od ponuđenih usluga koje nudimo. 

 

5.8 Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Vi uvijek imate pravo podnijeti pritužbu lokalnom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. Nadzorno tijelo za zaštitu podataka u Hrvatskoj je

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
10000 Zagreb
Hrvatska
www.azop.hr
e-pošta: azop@azop.hr ili info@azop.hr


Verzija 07/2020

VODIČ KROZ VELIČINE

Sve što trebate za mjerenje stopala vašeg djeteta od pete do prstiju je komad papira, olovka i ravnalo/metar.

Sve što trebate za mjerenje stopala vašeg djeteta od pete do prstiju je komad papira, olovka i ravnalo/metar.

Sve što trebate za mjerenje stopala vašeg djeteta od pete do prstiju je komad papira, olovka i ravnalo/metar.

/ /

Vaš veličina cipela

0
VELIČINA /